Информатика для школ

Технология 5кл  Ч. Т. Мамбеталиев, Ж. Н. Сулайманова, Д. А. Акматов, А. С. Келгенбаев 2018. – 128 б

Технолгия6 кл Ч. Т. Мамбеталиев, Ж. Н. Сулайманова, Д. А. Акматов, А. С. Келгенбаев 2018. – 128 б.

Информатика-7-9-кл Т.Р Орускулов, 2015.–384

Информатика базалык курс-7-9-кл Т.Р Орускулов 2015.–384

Информатика 6кл Т. Р. Орускулов, М. У. Касымалиев, А. А. Кузнецов, Л. Л. Босова 2018. – 168 б.

Базалык курс боюнчапрактикалык иштер-7-9-кл.Т. Р. Орускулов, М. У. Касымалиев2015-192б

Интернет коммуникация жана маалымат каражаты Т.Жанадылов2017-63б